• içinde

  2040 Yılında 100 Milyon Nüfuslu Türkiye Olacak

  TÜİK’in 21 Şubat 2018 tarihinde yayımladığı Nüfus Prjeksiyonları, 2018-2080 haberine göre Türkiye mevcut nüfus artış hızına göre 2040 yılında 100 milyon nüfusa erişecektir. İşte o yayımlanan yazı: Nüfus projeksiyonları yenilendi Türkiye’nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve Türkiye İstatistik Kurumu Revizyon Politikası gereğince nüfus projeksiyonları yenilenmiştir. Bu kapsamda, 2017 […] Daha fazla

 • içinde

  Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

  Türkiye Sanayisine Tarihsel Bakış Türkiye arazilerindeki modern anlamdaki ilk sanayi faaliyetleri Osmanlı Devleti dönemine dayanmaktadır. Osmanlı Devleti, 1922’ye kadar kurulan fabrika sayısının 300’e yakın olduğu, özellikle savaşlar nedeniyle bunların önemli ölçüde tahrip olduğu, ayrıca bunların önemli bir bölümünün özel girişime ait olduğu bilinmektedir. Bu fabrikalar daha çok dokuma ve savunma sanayi üzerine olmuştur. Cumhuriyetin ilanından […] Daha fazla

 • içinde ,

  Şehir Isı Adası

  Şehirleşme bir tür arazi değişimi nedenidir. Bu tür değişiklikler yüzeyin pürüzlülüğünde meydana gelen farklılaşmaya bağlı olarak yerel rüzgar sistemleri üzerinde etki yaratırlar. Ayrıca bu alanlar çevrelerine göre daha sıcak alanlar oluşturarak, buharlaşma ve uzun dalga enerjisi karakteri üzerinde etkiye sahiptir. Bu etkiye genel olarak “şehir ısı adası” adı verilir. Bölgesel iklim üzerinde şehir alanlarının etkisi […] Daha fazla

 • içinde ,

  Sera Gazları Nelerdir?

  Atmosferde bulunan ve yeryüzünden yayılan enerjinin absorbe edilerek (yutularak) ortamın ısınmasına neden olan gazlardır. En önemli sera gazı su buharıdır. İnsan etkisiyle değişen sera gazları karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot protoksit (N2O), kloroflorokarbonlar (CFCs) ozon (O3)’dur. Subuharı miktarı insan etkisiyle doğrudan ilişkili değildir. Daha fazla

 • En Çok Kullanılan İsimler

  2016 yılında en çok kullanılan erkek ismi Oğuzhan, en çok kullanılan kız ismi ise Arya olmuştu. 2017 yılı için ne olacağını ilerleyen günlerde öğreneceğiz. MoreReport Item navigation Previous submission Next submission View full list Daha fazla

 • Nüfus Piramidi Nereye Gidiyor?

  Türkiye nüfus piramidi uygulanan gayriresmi nüfus politikalarıyla değişkenlik gösteriyor. 15-64 yaş arasındaki faal (çalışabilir) nüfus oranı 2016’ya göre %1,2 artış göstermiştir. Çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfusa oranı %67,9’a yükselmiştir. 0-14 yaş arasındaki grup %23,6 ve 65 yaş üstü nüfus ise %8,5 olmuştur. 2017 yılı Türkiye bağımlı nüfus oranı %32,1’dir. MoreReport Item navigation Previous submission Next […] Daha fazla

 • Nüfus Yoğunluğunun En Fazla Olduğu İl İstanbul

  2017 yılında -önceki yıllarda olduğu gibi- İstanbul nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il oldu. İstanbul’un nüfus yoğunluğu 2.892 kişi / km² olarak açıklandı. İstanbul’u 521 kişi / km² ile Kocaeli ve 356 kişi / km² ile İzmir illeri izlemiştir. MoreReport Item navigation Previous submission Next submission View full list Daha fazla

 • Nüfus Yoğunluğu 105 kişi / km² Oldu

  2016 yılında Türkiye’de km²’ye düşen insan sayısı 104 kişi iken 2017 yılında 1 kişi artarak 105 kişiye çıkmıştır. MoreReport Item navigation Previous submission Next submission View full list Daha fazla

 • Türkiye’nin En Genç İli Şanlıurfa

  2017 yılı verilerine göre Şanlıurfa, ortanca yaşın en düşük olduğu ildir. Şanlıurfa’nın 2017 yılındaki ortanca yaşı 19,6 olup onu 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı illeri izlemektedir. MoreReport Item navigation Previous submission Next submission View full list Daha fazla

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.