in

Kızgın Ağlıyor Sevimli Zekice Kahkaha Hayran Ouuv! Başarılı Hadi Be!

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri)

Coğrafya bilimi doğal çevreyi ve insan faaliyetleri arasındaki ilişkiyi incelerken bazı metotlardan yararlanır. Bu metotlar dağılış, karşılıklı ilgi ve nedensellik ilkeleridir.

Dağılış: Coğrafya olayların yayılış sahalarını inceler. Haritalar dağılış ilkesinin bir eseridir.
Karşılıklı İlgi: Coğrafyada olaylar incelenirken aralarındaki bağlantılara bakılır.
Nedensellik: Tüm bilimlerde olduğu gibi coğrafya da olayların neden ve sonuçları üzerinde durur.

Her bilimin kendine özgü ya da en çok kullandığı prensipleri vardır. Coğrafya biliminin 3 prensibi vardır. Bunlar sırasıyla:

Dağılış: Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir.

Coğrafyada bir konunun veya olayın dağılışı belirtilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yayılış biçimlerinin ayrı ayrı ifade edilmesidir.

Yatay Dağılış: Harita üzerinde gösterilmesi. Örneğin Tarım Alanlarının Türkiye’deki Dağılışı haritasından tarım alanlarının nerede bulunduğu, yüzölçümlerinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler anlaşılabilir.

Dikey Dağılış: Harita üzerinde eşyükselti eğrilerini kullanarak dikey dağılış gösterilebilir. Türkiye Fiziki haritasından ülkemizdeki bir yerin yüksekliği saptanabilir.

Zamanda Dağılış: Belirli zaman aralığında elde edilmiş veriler bir grafik üzerinde gösterilir. Örneğin 1950 ‘ 2010 Yılları Gölyazı Nüfus Sayım Grafiği.

3 yorum

Yorum Bırakın

Bir Cevap Yazın

Coğrafya hayata yön verir.

Puan verir misin?

-8 points
Upvote Downvote

Total votes: 20

Upvotes: 6

Upvotes percentage: 30.000000%

Downvotes: 14

Downvotes percentage: 70.000000%

Doğa ve İnsan

ÖABT Coğrafya Davası – Son Durum