Ekosistem ve Ekosistemlerin İşleyişi


Ekosistem yapısı gereği aktif ve değişken bir ortamdır. Dünya ekosistemi; ekosfer olarak adlandırılır. Ekosfer ise kara, deniz ve tatlı su olmak üzere üç büyük birimden oluşmaktadır.

Canlı organizmalarla doğal çevre etkenleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlılık, canlı varlıklarla, cansız etkenlerin bir arada ele alınmasını sağlamıştır.
Bir ekosistem, temel olarak cansız maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur.
Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir.

Besin Zinciri
Bir ekosistemdeki canlılar beslenme açısından birbirine bağlıdır.
Bitkiler Güneş enerjisinden yararlanarak besin üretir ve hayvanların yaşayabilmesi için gerekli enerjiyi sağlarlar.
Bitkilerde biriken enerjinin beslenme yoluyla diğer canlılara geçmesine besin zinciri adı verilir.
Besin zinciri hem karasal hem de su ekosistemlerinde gerçekleşen bir olaydır.
Dünyada besin üretmek için gerekli olan her türlü madde (su, oksijen, azot vb.) bulunmaktadır. Bu maddeler Güneşten gelen enerji de kullanılarak organik besinlere (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler) dönüşürler.

fotosentez süreci

Bitkiler, karbondioksit ve suyu kullanarak güneş enerjisi yardımıyla glikoz ve oksijen üretirler.
Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan canlıların ürettikleri besinlerde depolanır. Besin maddeleri canlılar tarafından tüketildiğinde bu enerji diğer canlılara geçer.

ekosistemde besin zincirindeki aşamalar

Enerji Akışı
Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar.
Ekosistemdeki enerji akışı güneşten gelerek üreticiler (bitkiler), otçul tüketiciler (geyik, tavşan vb), etçil tüketiciler (aslan, leopar vb) ve ayrıştırıcılara (mantar, bakteriler vb) doğru tek yönlüdür.

enerji akışı

Buna tepkiniz nedir?

Planlar Planlar
0
Planlar
Dosya Dosya
0
Dosya
Tarım Tarım
0
Tarım
Su Kaynakları Su Kaynakları
0
Su Kaynakları
Fiziki Coğrafya Fiziki Coğrafya
0
Fiziki Coğrafya
Küresel Isınma Küresel Isınma
0
Küresel Isınma
Afetler Afetler
0
Afetler
Enerji Enerji
0
Enerji
Nüfus Nüfus
0
Nüfus
Ülke Ülke
0
Ülke

Comments 0

Ekosistem ve Ekosistemlerin İşleyişi

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Dön
log in

sign up

Captcha!
Dön
log in

Yazı Türü Seç

Haberler Görsel Liste Anket Test Video Ses Galeri Oynatma Listesi
İstediğiniz Formatta Katılabilirsiniz
Kişilik testi
Kişilik hakkında bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Karma test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Kararlar verme ya da görüş belirlemek için oy verme
Hikaye
Gömülü Kodlarla ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
Klasik İnternet Dinlenceleri
Açık Liste
Açık Liste
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Taklit
Özel taklitler eklemek için kendi resimlerinizi yükleyin
Video
Youtube, Vimeo ya da Vine gömme kodları
Ses
Soundcloud ya da Mixcloud gömme kodları
Görsel
Resim ya da GIF