Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri


Türkiye’de kalkınma projelerinin amacı, kalkınma potansiyeline sahip ancak yeterli düzeyde gelişim gösterememiş bölgelerin gelişmesini sağlamaktır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarıma elverişli alanlar yönünden oldukça geniştir. Fakat şiddetli kuraklık ve sulama problemlerinin varlığı tarımsal üretimde verimliliği önemli oranda düşürmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi tam kapasite ile çalıştığında özellikle tarımsal üretimde ciddi verim artışı beklenmektedir. GAP Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sadece tarımsal verimliliği arttırmayacak, bunun yanında, sanayi, ulaşım, kültür ve turizm gibi alanlarda da önemli gelişmeler yaşanmasına katkıda bulunacaktır.

Kapsadığı iller: Güneydoğu’da yer alan Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak’tır.

Projenin Amaçları: Bölgenin gelir düzeyini ve hayat standardını yükseltmek, kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdam oranlarını arttırmaktır. Proje kapsamında 22 baraj, 19 HES ve 1,7 milyon hektar alanın sulu tarıma kavuşturulması ve enerji üretiminin artırılması planlanmaktadır.

GAP’tan Sonra

 • Sulanabilen tarım alanları genişleyecek,
 • Tarımsal ürün çeşitliliği artacak, (pamuk, mısır, ayçiçeği üretimi)
 • Tarımsal üretim ve tarım sektöründen elde edilen gelir artacak,
 • Bölgede enerji üretimi artacak,
 • Sanayi tesislerinin sayısı artacak,
 • İşsizlik azalacak ve bu durum beraberinde bölge dışına yaşanan göçleri azaltacak,
 • Ulaşım ağı gelişecektir. (Bölgede karayolu ağı gelişmiş, havaalanları inşa edilmiştir.)

Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan Projeler

1. DAP (Doğu Anadolu Projesi)

Kapsadığı İller: Doğu Anadolu’daki 15 il.
Projenin Amaçları

 • Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktır.
 • Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan bölgede hayvan ırklarının ve otlak alanlarının iyileştirilmesi ile birlikte hayvancılığın ticaretteki önemini arttırmak hedeflenmektedir.

2. DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi)

Kapsadığı İller: Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak,
 • Ulaşım ve iletişim koşullarını geliştirmek,
 • Yayla turizmini geliştirmek,
 • Kıyı kesimlerinde ürün çeşitliliğini arttırmak, iç kesimlerde ise sulama imkânlarını arttırmak,
 • Mevcut işletmeleri desteklemek ve yeni işletmeler kurulabilmesi için çeşitli olanaklar sunmak gibi amaçlar hedeflenmektedir.

3. YHG (Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi)

Kapsadığı İller: Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Yeşilırmak’ın akım düzensizliğinden kaynaklanan sel, taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözülmesi,
 • Otlak alanlarının iyileştirilmesi,
 • Düzenli kentleşme ve sanayileşmenin sağlanması hedeflenmektedir.

4. ZBK (Zonguldak Bartın Karabük Projesi)

Kapsadığı İller: Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Taşkömürü yataklarının daha verimli işletilebilmesi,
 • Kardemir’in modernize edilmesi,
 • Organize sanayi bölgelerinin kurulması,
 • Yeni limanlar inşa ederek çeşitli hammaddelerin ucuza temin edilmesini sağlamak,
 • Seracılık ve meyveciliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Konya Ovası Projesi (KOP)

Türkiye Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası (2016)

Buna tepkiniz nedir?

Planlar Planlar
0
Planlar
Dosya Dosya
0
Dosya
Tarım Tarım
0
Tarım
Su Kaynakları Su Kaynakları
0
Su Kaynakları
Fiziki Coğrafya Fiziki Coğrafya
0
Fiziki Coğrafya
Küresel Isınma Küresel Isınma
0
Küresel Isınma
Afetler Afetler
0
Afetler
Enerji Enerji
0
Enerji
Nüfus Nüfus
0
Nüfus
Ülke Ülke
0
Ülke

Comments 0

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Dön
log in

sign up

Captcha!
Dön
log in

Yazı Türü Seç

Haberler Görsel Liste Anket Test Video Ses Galeri Oynatma Listesi
İstediğiniz Formatta Katılabilirsiniz
Kişilik testi
Kişilik hakkında bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Karma test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Kararlar verme ya da görüş belirlemek için oy verme
Hikaye
Gömülü Kodlarla ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
Klasik İnternet Dinlenceleri
Açık Liste
Açık Liste
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Taklit
Özel taklitler eklemek için kendi resimlerinizi yükleyin
Video
Youtube, Vimeo ya da Vine gömme kodları
Ses
Soundcloud ya da Mixcloud gömme kodları
Görsel
Resim ya da GIF