in

KızgınKızgın AğlıyorAğlıyor SevimliSevimli ZekiceZekice KahkahaKahkaha HayranHayran BaşarılıBaşarılı Hadi Be!Hadi Be!

Biyomlar

Biyom, biyosferin aynı iklim koşullarında ve aynı bitki örtüsünün egemen olduğu çok geniş bölümlerini belirten çevrebilim terimidir. Yeryüzündeki birbirine bitişik, benzer yayılmış yaşam alanları olarak da tanımlanabilir. Her biyomda, egemen bitki örtüsü, o biyoma özgü bir dizi hayvan topluluğunu barındırır. Her biyomun biyotası (bitkileri ve hayvanları), doğanın her yanında benzer özellikler taşır. Biyomlar, yaşam çevresi denilen içinde özel organizmaların yaşadıkları daha küçük birimlerden oluşurlar.

Biyomların birçok çeşidi vardır. Bunlar;

biyomlar

Ilıman Çayırlar Biyomu
Bitki örtüsü otsu bitkiler, step, çayır ve preri olan topluluklardan oluşur. Faunası çakal, lama, bizon, kanguru, bufalo, tavşan ve çeşitli kuşlardan oluşur. Ilıman karasal iklim bölgelerinde İç Anadolu, Orta Asya, ABD’nin iç kesimleri, Sibirya’nın güneyi, Avustralya’nın doğusunda ve kuzeyinde yaygındır.

Tropikal Yağmur Ormanları Biyomu
Sürekli yeşil yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar, otsu ve uzun boylu orman bitki örtüsüne sahiptir. Şempanze, orangutan, yılan, papağan, yarasa, kartal, jaguar, böcek ve kuşlar fauna içerisinde öne çıkar.
Dünya üzerinde Amazonlar, Kongo Havzası, Güneydoğu Asya’daki Endonezya, Yeni Gine, Malezya’da yaygındır.

Tropikal iklim bölgesiHarita: Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre tropikal iklim sahası

Savan Biyomu
Savan ikliminin hakim olduğu alanlarda uzun boylu otlar ve yer yer ağaçlardan oluşan bitki örtüsüne sahiptir. Zebra, zürafa, aslan, çita, timsah, antilop, gergedan, sırtlan, maymunlar bu biyomun öne çıkan hayvan türleridir.
Ekvatoral yağmur ormanlarının kuzeyi ve güneyinde bulunan Savan ikliminin hakim olduğu bölgelerde hakimdir.

Çöl Biyomu
Su tutabilen bitkiler, kaktüs, kurakçıl ot ve çalıların bulunduğu bitki örtüsüne sahiptir. Deve, yılan, örümcek, yarasa, çöl faresi, çöl tilkisi gibi hayvan türleri öne çıkar.
Sahra Çölü, Arabistan çölleri, Atakama Çölü, Gobi Çölü, Kızılkum ve Karakum çölleri, İran çölleri çöl biyomunun yaygın olduğu yerlerdir.

çöl alanlarıHarita: Dünya’daki çöllerin dağılışı

Yapraklarını Döken Orman Biyomu
Özellikle Orta Kuşak’ta yapraklarını döken ağaçların bulunduğu bölgelerde hakimdir.
Bu biyomdaki bitki örtüsü sonbaharda yapraklarını döken ağaçlardan oluşur.
Kartal, ayı, sincap, sansar, geyik, çakal, tilki ve kuşlar bu biyom içerisinde yer alan hayvan türleri arasında yer alır.

Çalı Biyomu
Çalılık ve bodur ağaçların bulunduğu bitki örtüsüne sahiptir. Akdeniz iklim bölgesinde maki bölgelerinin bulunduğu bölgelerde hakimdir.
Çakal, yaban koyunu, keçi, tavşan, tilki, karaca ve kuş türleri bu biyomun öne çıkan faunası içerisinde yer alır.

İğne Yapraklı Orman Biyomu
Bitki örtüsü iğne yapraklı (çam, ladin, göknar gibi) ormanlardan oluşan bitki örtüsüne sahiptir. Dünya üzerinde tayga (boreal) ormanlarının yaygın olduğu bölgelerde hakimdir.

tayga ormanlarının dağılışıHarita: Tayga (Boreal) ormanlarının dağılışı

Başlıca faunası içinde samur, geyik, kartal, ayı, baykuş gibi türler yer alır.
Dünya üzerinde Sibirya, İskandinavya, Kanada ve Alaska’nın iç kesimlerinde yer alır.

Tundra Biyomu
Likenler, otlar ve kaya yosunları bitki örtüsünün hakim olduğu tundra biyomunda hayvan tür çeşitliliği de çok fazla değildir. Tundra biyomunda bulunan başlıca hayvan türleri ren geyiği, kutup ayısı, kar kuşları, kutup tilkisi olarak sayılabilir.

ren geyiğiGörsel: Ren geyiği

Tundra biyomu kutup çevrelerinde bulunur. KYK’de Kanada’ın kuzeyi, İzlanda, Sibirya’nın kuzey kıyı kuşağında bulunur.

tundra dağılışıHarita: Tundra biyomunun yayılış alanları.

Dağ Biyomu
Dikey yönde değişen iğne yapraklı orman, bitki örtüsünden yoksun alanlar söz konusudur.
Kartal, dağ keçisi, yak ve yırtıcı hayvanlar öne çıkar.

yak tibet sığırıGörsel: Yak (Tibet sığırı)

Himalaya Dağları, And dağları ve Kayalık Dağlarının yüksek kesimlerinde yaygındır.

dağ biyomuHarita: Dağ biyomu dağılışı

Kutup (Buzul) Biyomu
Yıl boyunca buzlu bir yüzeye sahip olduğu için bitki örtüsünden yoksundur.
Hayvan türlerinin başlıcaları ise kutup ayısı, kutup tilkisi, fok ve penguen olarak öne çıkar.
Dünya üzerinde Grönland’ın iç kesimleri ile Antarktika başlıca dağılış alanlarıdır.

Dünya Biyomlar Haritası

What do you think?

19 points
Upvote Downvote

Written by Coğrafya Hocam

Coğrafya hayata yön verir.
http://forum.cografyahocam.com

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Yorum

0 yorum

Abrazyon Platformu

Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler