in

KızgınKızgın AğlıyorAğlıyor SevimliSevimli ZekiceZekice KahkahaKahkaha HayranHayran BaşarılıBaşarılı Hadi Be!Hadi Be!

Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler

Fiziki Faktörler

 1. İklim: Canlıların Dünya üzerindeki dağılışında en etkili faktör iklimdir. Canlılar üzerinde doğrudan etkili olan iklim elemanları sıcaklık, yağış ve rüzgardır.süksesyoniklim çeşitliliği
 2. Yer şekilleri: Canlıların dağılışını etkileyen faktörlerden bir diğeri de yer şekilleridir.
  Dağların uzanış doğrultuları ve yüksekliği, dar ve derin vadiler, geniş kıyı düzlükleri farklı canlı türleri için yaşam alanlarıdır.
  Yer şekilleri canlı dağılımı üzerinde yaygınlaştırıcı, sınırlandırıcı ve değiştirici etkilerde bulunmaktadır. Yer şekilleri, sınırlandırıcı etkide bulunabilmektedir. Örneğin Karadeniz kıyı kuşağının bitki toplulukları yüksek dağ kuşağının ardına sızamamış buraya özgü bir canlı topluluğunun oluşmasına neden olmuştur. Değiştirici etkisine örnek olarak dağ tavşanı ve ova tavşanının tırmanma ve koşma hızı arasındaki büyük farklılıkları gösterebiliriz.
 3. Toprak: Canlı yaşamını sağlayan önemli faktörlerden biri de topraktır. Toprak gerek yapısı ve mineral içeriği ile bitkilere kaynak sağlamakta, diğer taraftan da bazı hayvan türleri için doğal bir sığınak oluşturmaktadır. Bazı canlı türleri yalnızca belirli toprak türlerinde yaşayabilirler. Örneğin orta kuşaktaki uzun boylu çayır toplulukları genellikle çernozyom türü topraklarda yaşayabilmektedirler.

Biyolojik Faktörler

 1. İnsan Etkisi: Yeryüzünün günümüzdeki başlıca aktörü insanoğludur.
  İnsanoğlu canlı çeşitliliği üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerde bulunabilmektedir.
  Örneğin Kuzey Amerika kıtasının keşfi ile buradaki kimi canlı türleri (at, eşek, üzüm, tütün vs) Dünya’nın diğer kıtalarına yayılmıştır.
 2. Diğer Canlıların Etkisi: Canlılar yaşam alanlarında birbirilerini doğrudan etkileyen unsurlardır. Canlıların yaşaması, üremesi, yayılması birbirleri ile olan ilişkilerine bağlıdır. Örneğin çiçekli bitkilerin üremesi için en başta arılara ve diğer böceklere ihtiyacı vardır.

Paleocoğrafik Etkenler

 1. Kıtaların Kayması: Canlı türlerinin dağılımında kıtaların kayması ya da diğer adı ile levha tektoniği oldukça etkili olmuştur.
  Alfred Wegener ilk kez kıtaların hareket ettiğini düşündüğünde bunu kanıtlamanın yolunun, özellikle kıtaların kopmaya başladığı alanlardaki canlı türlerini incelemekten geçtiğini düşünmüştür.kıtaların kayması teorisiHarita: Kıtaların kayması teorisikıtaların kayması teorisi kanıt fosillerHarita: Kıtaların kayması teorisinin en önemli kanıtlarından biri de farklı kıtalarda bulunan benzer hayvan ve bitki fosillerinin bulunmasıdır.
 2. İklim DeğişimleriDünya eksen eğikliğinin ve eksendeki periyodik bozulmanın sonucunda sürekli iklim değişimlerine sahne olmaktadır. Bu değişimler canlı türlerinin yayılışı üzerinde farklı etkilerde bulunmaktadır. Buzullaşmanın olması ya da buzulların erimesi farklı canlı türlerinin yayılışı üzerinde yakından etkilidir.

What do you think?

19 points
Upvote Downvote

Written by Coğrafya Hocam

Coğrafya hayata yön verir.
http://forum.cografyahocam.com

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Yorum

0 yorum

Biyomlar

Ekosistem ve Ekosistemlerin İşleyişi