10 Nisan 2018 tarihinde Mehmet Ali ERCAN, sitesini kapatmıştır. Bu nedenle aşağıdaki linkler aktif değildir. İndirmiş olduğumuz sunuları (slaytları) forum.cografyahocam.com adresindeki COĞRAFYA SUNULARI bölümünde kalıcı olarak paylaştık. İsteyenler sunuları indirmek için forum.cografyahocam.com adresine bağlanabilir.

MEHMET ALİ ERCAN’IN HAZIRLADIĞI COĞRAFYA SUNULARI

09. SINIF SUNULARI

9.1.1.Doğa ve İnsan Etkileşimi
21,7 Mb
07.09.2017
10. SINIF SUNULARI
A.10.1.Kayaçlar
36 Mb
30.06.2017
A.10.2.Su Kaynakları
33,5 Mb
01.07.2017
A.10.3.Topraklar
(33,3 Mb)
01.07.2017
A.10.4.5.Bitkiler
9,7 Mb
03.07.2017
B.10.1.2.3.Nufus
15,9 Mb
03.07.2017
B.10.4.Göçler
17,5 Mb)
04.07.2017
B.10.6.Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
4,3 Mb
04.07.2017
C.10.1.Türkiyenin Konumu
2,2 Mb
04.07.2017
C.10.3.Turkiyenin_Yer_Sekilleri_1
10,3 Mb
04.07.2017
C.10.3.Turkiyenin_Yer_Sekilleri_2
20,0 Mb
04.07.2017
C.10.3.Turkiyenin_Yer_Sekilleri_3
46,7 Mb
13.07.2017
C.10.3.Turkiyenin_Yer_Sekilleri_4
12,6 Mb
13.07.2017
C.10.4.Türkiye’nin İklimini Belirleyen Faktörler
3,56 Mb
13.07.2017
C.10.5.Türkiye’nin İklim Elemanları
6,72 Mb
13.07.2017
C.10.6.Türkiye’de İklim Çeşitleri
4,66
13.07.2017
C.10.7.Türkiye’nin Toprak Varlığı
31,0 Mb
03.08.2017
C.10.09.Türkiye’nin Bitki varlığı 1 
34 Mb
03.08.2017
C.10.09.Türkiye’nin Bitki varlığı 2 
46,8 Mb
03.08.2017
C.10.10.Türkiye’nin Su Varlığı
7,12 Mb
03.08.2017
C.10.13.Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz?
29,2 Mb
03.08.2017
C.10.16.Türkiyenin Nüfus Özellikleri
3,40 Mb
03.08.2017
C.10.17.Türkiyede Nüfusun Tarihsel Gelişimi
2,26 Mb
03.08.2017
C.10.18. Türkiyede Göçler
3,81
03.08.2017
Ç.10.1.Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar-Ulaşım
19,5 Mb
03.08.2017
D.10.1_2.Doğal Afetler 1 Deprem Sel Kuraklık Erozyon
25,2 Mb
03.08.2017
D.10.1_2.Doğal Afetler 2 Heyelan Çığ Olağanüstü Hava Volkanlar
15,8 Mb
03.08.2017
11. SINIF SUNULARI
A.11.1.Biyoçeşitlilik
43,5 Mb
07.08.2017
A.11.2.Ekosistemlerdeki İşleyiş
15,08 Mb
07.08.2017
B.11.1.Nüfus ve Nüfus Politikaları
16,9 Mb
10.08.2017
B.11.2.Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları
25,9 Mb
10.08.2017
B.11.4.Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi
4,47 Mb
10.08.2017
B.11.6.Üretim, Dağıtım ve Tüketim
20,3 Mb
10.08.2017
B.11.7.Doğal Kaynaklar
27,9 Mb
10.08.2017
C.11.1.Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
3,79 Mb
10.08.2017
12. SINIF SUNULARI
A.12.1.Doğanın Ekstremleri
40,1 Mb
07.08.2017
A.12.2.İnsan ve Doğa Etkileşimi
19,6 Mb
07.08.2017