in

KızgınKızgın AğlıyorAğlıyor SevimliSevimli ZekiceZekice KahkahaKahkaha HayranHayran BaşarılıBaşarılı Hadi Be!Hadi Be!

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri)

Coğrafya bilimi doğal çevreyi ve insan faaliyetleri arasındaki ilişkiyi incelerken bazı metotlardan yararlanır. Bu metotlar dağılış, karşılıklı ilgi ve nedensellik ilkeleridir.

Dağılış: Coğrafya olayların yayılış sahalarını inceler. Haritalar dağılış ilkesinin bir eseridir.
Karşılıklı İlgi: Coğrafyada olaylar incelenirken aralarındaki bağlantılara bakılır.

İki olay arasında bir ilişkiden bahsediliyorsa ve bu ilişkinin anlatıldığı cümleye şu soruların cevabı yoksa bağlantı ilkesi var:
Neden, niçin, nasıl?

Örneğin, “İlk medeniyetler tatlı su kaynakları çevresinde kurulmuştur.” cümlesinde medeniyetlerin kurulduğu yerler ile tatlı su kaynakları arasında bir bağlantı kurulmuştur.
Bu cümleye sözünü ettiğim soruları sorarsak bir cevabı yoktur.
Aynı durum “Dağların denize paralel uzandığı kıyılarda yağış miktarı fazladır.” cümlesi için de geçerlidir.

Bu cümlede yer şekilleri veya dağların uzanışı ile yağış miktarı arasında bir bağlantı (illiyet) kurulmuştur.

 

Nedensellik: Tüm bilimlerde olduğu gibi coğrafya da olayların neden ve sonuçları üzerinde durur.

Her bilimin kendine özgü ya da en çok kullandığı prensipleri vardır. Coğrafya biliminin 3 prensibi vardır. Bunlar sırasıyla:

Dağılış: Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir.

Coğrafyada bir konunun veya olayın dağılışı belirtilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yayılış biçimlerinin ayrı ayrı ifade edilmesidir.

Yatay Dağılış: Harita üzerinde gösterilmesi. Örneğin Tarım Alanlarının Türkiye’deki Dağılışı haritasından tarım alanlarının nerede bulunduğu, yüzölçümlerinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler anlaşılabilir.

Dikey Dağılış: Harita üzerinde eşyükselti eğrilerini kullanarak dikey dağılış gösterilebilir. Türkiye Fiziki haritasından ülkemizdeki bir yerin yüksekliği saptanabilir.

Zamanda Dağılış: Belirli zaman aralığında elde edilmiş veriler bir grafik üzerinde gösterilir. Örneğin 1950 ‘ 2010 Yılları Gölyazı Nüfus Sayım Grafiği.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Coğrafya Hocam

Coğrafya hayata yön verir.
http://forum.cografyahocam.com

Comments

Leave a Reply

Bir cevap yazın

Loading…

0

Yorum

0 yorum

Doğa ve İnsan

ÖABT Coğrafya Davası – Son Durum