in

KızgınKızgın AğlıyorAğlıyor SevimliSevimli ZekiceZekice KahkahaKahkaha HayranHayran BaşarılıBaşarılı Hadi Be!Hadi Be!

Ekosistem ve Ekosistemlerin İşleyişi

Ekosistem yapısı gereği aktif ve değişken bir ortamdır. Dünya ekosistemi; ekosfer olarak adlandırılır. Ekosfer ise kara, deniz ve tatlı su olmak üzere üç büyük birimden oluşmaktadır.

Canlı organizmalarla doğal çevre etkenleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlılık, canlı varlıklarla, cansız etkenlerin bir arada ele alınmasını sağlamıştır.
Bir ekosistem, temel olarak cansız maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur.
Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir.

Besin Zinciri
Bir ekosistemdeki canlılar beslenme açısından birbirine bağlıdır.
Bitkiler Güneş enerjisinden yararlanarak besin üretir ve hayvanların yaşayabilmesi için gerekli enerjiyi sağlarlar.
Bitkilerde biriken enerjinin beslenme yoluyla diğer canlılara geçmesine besin zinciri adı verilir.
Besin zinciri hem karasal hem de su ekosistemlerinde gerçekleşen bir olaydır.
Dünyada besin üretmek için gerekli olan her türlü madde (su, oksijen, azot vb.) bulunmaktadır. Bu maddeler Güneşten gelen enerji de kullanılarak organik besinlere (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler) dönüşürler.

fotosentez süreci

Bitkiler, karbondioksit ve suyu kullanarak güneş enerjisi yardımıyla glikoz ve oksijen üretirler.
Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan canlıların ürettikleri besinlerde depolanır. Besin maddeleri canlılar tarafından tüketildiğinde bu enerji diğer canlılara geçer.

ekosistemde besin zincirindeki aşamalar

Enerji Akışı
Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar.
Ekosistemdeki enerji akışı güneşten gelerek üreticiler (bitkiler), otçul tüketiciler (geyik, tavşan vb), etçil tüketiciler (aslan, leopar vb) ve ayrıştırıcılara (mantar, bakteriler vb) doğru tek yönlüdür.

enerji akışı

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Written by Coğrafya Hocam

Coğrafya hayata yön verir.
http://forum.cografyahocam.com

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Yorum

0 yorum

Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Madde Döngüleri