in

KızgınKızgın AğlıyorAğlıyor SevimliSevimli ZekiceZekice KahkahaKahkaha HayranHayran BaşarılıBaşarılı Hadi Be!Hadi Be!

10. Sınıf Yazılıya Hazırlık Testi – 1

10. sınıf öğrencileri için ilk dönem sonu yazılısına hazırlık testi…

 • Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetler içerisinde yer alır?

  • Akarsular
  • Kıta Oluşumu
  • Dağ Oluşumu
  • Depremler
  • Volkanizma
 • Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetler içerisinde yer alır?

  • Volkanizma
  • Yer altı suları
  • Buzullar
  • Dalga ve Akıntılar
  • Rüzgarlar
 • Aşağıdaki yerin katmanlarından hangisi diğerlerine göre yeryüzüne daha yakında bulunur?

  • Yerkabuğu
  • Üst Manto
  • Alt Manto
  • Dış Çekirdek
  • İç Çekirdek
 • Jeolojik olayların ve oluşumların tarihlendirildiği, kayaçların yaşının saptandığı çalışma alanının adı nedir?

  • Jeokronoloji
  • Jeosenklinal
  • Klimatoloji
  • Tektonizma
  • Seizma
 • Yerden itibaren derinliğe doğru 1500 metre aşağı inen bir kişi, yaklaşık olarak kaç derecelik sıcaklık artışı olduğunu hisseder?

  • 45
  • 50
  • 55
  • 40
  • 35
 • Kıtaların Kayması Kuramı, aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından öne sürülmüştür?

  • Alfred Wegener
  • Stephen Hawking
  • Galileo
  • Sırrı Erinç
  • Alexander von Humboldt
 • Aşağıdaki bilgilerden hangisi Birinci Zaman’ın (Paleozoik’in) özelliklerinden biri değildir?

  • İnsanın ortaya çıkması
  • Pangea kıtasının oluşumu
  • Apalaş, Ural, İskoçya ve İskandinav Kıvrım dağlarının oluşumu
  • Taş kömürü yataklarının oluşumu
  • Sürüngenlerin, balıkların ve kara bitkilerinin ortaya çıkışı
 • Aşağıdaki bilgilerden hangisi İkinci Zaman’ın (Mesozoik’in) özelliklerinden biri değildir?

  • Linyit, petrol, bor ve tuz yataklarının oluşumu
  • Ammonitler ve dinozorların bu zamanın en önemli canlıları olması
  • Lavrasya ve Gondvana kıtalarının oluşumu
  • Tetis Denizinin oluşumu
  • İlk memeliler ve kuşların oluşumu
 • Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tersiyer’in özelliklerinden biri değildir?

  • Atmosferin oluşmaya başlaması
  • Atlas ve Hint okyanuslarının oluşumu
  • Linyit ve petrol yataklarının oluşumu
  • Dünya genelinde şiddetli volkanizmanın yaşanması
  • Bugünkü bitki ve hayvan topluluklarının belirmeye başlaması
 • Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kuvaterner’in özelliklerinden biri değildir?

  • Sular ve kayaçların oluşmaya başlaması
  • Günümüzdeki iklimlerin oluşması
  • Buzul devirlerinin başlaması ve bitmesi
  • İnsan hayatının başlaması
  • Kıtaların bugünkü görünümünü almaya başlaması
 • Türkiye arazilerinde engebeliliğin, yükseltinin, sıcak su kaynaklarının, depremlerin fazla olduğu görülür. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • Arazilerin genç olması
  • İklimi
  • Yerşekilleri
  • Toprak özellikleri
  • Yağış türleri
 • Egeid karasının çökmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

  • Dördüncü
  • Üçüncü
  • İkinci
  • Birinci
  • Prekambriyen
 • Geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması olayına ne ad verilir?

  • Epirojenez
  • Orojenez
  • Volkanizma
  • Tektonizma
  • Senklinal
 • Görseldeki epirojenik olayın adı nedir?

  Deniz İlerlemesi
  • Regresyon
  • Transgresyon
 • Görseldeki epirojenik olayın adı nedir?

  Deniz Gerilemesi
  • Regresyon
  • Transgresyon
 • En büyük derinlik volkanizması şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  • Dayk
  • Batolilt
  • Lakolit
  • Sill
  • Lapolit
 • Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ateş Çemberi olarak isimlendirilen bölgede yer almaz?

  • Şili
  • Pakistan
  • Peru
  • Meksika
  • Japonya
 • Dünya’da en yaygın görülen deprem türü hangisidir?

  • Çöküntü
  • Tektonik
  • Volkanik
  • Asidik
  • Bazik
 • Yerkabuğu hareketleri sırasında oluşan kırıklara ne ad verilir?

  • Fay
  • Antiklinal
  • Senklinal
  • Hiposantr
  • Episantr
 • Görselde gösterilen, depremi kaydeden ve büyüklüğünü ölçen bu alete ne ad verilir?

  Deprem Ölçer
  • Sismograf
  • Sismogram
  • Sismoloji

Written by Coğrafya Hocam

Coğrafya hayata yön verir.
http://forum.cografyahocam.com

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Yorum

0 yorum

Dünya’nın En Büyük 100 Adası

9 Coğrafya Yazılı Hazırlık

9. Sınıf Yazılıya Hazırlık Testi – 1