içinde

Türkiye Milli Parkları

turkiyedeki milli parklar listesi cografya hocam
  • Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı’dır.
  • Türkiye’de en son milli park ilan edilen yer, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’dır.
  • Türkiye’deki en küçük yüzölçümlü milli park Kuşcenneti Millî Parkı’dır.
  • Türkiye’deki en büyük yüzölçümlü milli park Ağrı Dağı Millî Parkı’dır.
  • En fazla ziyaretçi ağırlayan milli park  Soğuksu Millî Parkı’dır. (2017 verilerine göre)

Türkiye’deki milli parkların tam listesi, bulundukları il, yüzölçümleri ve özellikleri:

No Milli Park Bulunduğu İl İlanı Alanı / Hektar Özellikleri
1 Yozgat Çamlığı Millî Parkı Yozgat 1958 264 Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm
2 Karatepe-Aslantaş Millî Parkı Osmaniye 1958 7.715 Arkeolojik tarih öncesi kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm
3 Kuşcenneti Millî Parkı Balıkesir 1959 64 Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm
4 Soğuksu Millî Parkı Ankara 1959 1.195 Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekânları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm
5 Uludağ Millî Parkı Bursa 1961 12.677 Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer’in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, zengin turizm çeşitliliği…
6 Yedigöller Millî Parkı Bolu 1965 2.019 Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim…
7 Spil Dağı Millî Parkı Manisa 1968 5.505 Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm
8 Kızıldağ Millî Parkı Isparta 1969 59.400 Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm. ( Sınırları 1994 yılında genişletilmiştir. )
9 Kovada Gölü Millî Parkı Isparta 1970 6.534 Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm
10 Güllük Dağı Millî Parkı (Termessos) Antalya 1970 6.702 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm
11 Munzur Vadisi Millî Parkı Tunceli 1971 42.000 Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim
12 Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı Antalya 1972 30.969 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim
13 Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Çanakkale 1973 33.000 Türk ve dünya harp tarihi, şehitlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim
14 Köprülü Kanyon Millî Parkı Antalya 1973 36.614 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim
15 Ilgaz Dağı Millî Parkı Kastamonu 1976 1.088 Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm
16 Başkomutan Tarihî Millî Parkı Afyon 1981 35.500 İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm
17 Göreme Tarihî Millî Parkı Nevşehir 1986 9.572 Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller” ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim
18 Altındere Vadisi Millî Parkı Trabzon 1987 4.800 Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim
19 Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı Çorum 1988 2.634 Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm
20 Nemrut Dağı Millî Parkı Adıyaman 1988 13.850 Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim
21 Beyşehir Gölü Millî Parkı Konya 1993 8. 875 Üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplulukları, zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, seyir, turizm
22 Aladağlar Millî Parkı Niğde, Adana, Kayseri 1994 54.524 Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları
23 Altınbeşik Mağarası Millî Parkı Antalya 1994 1.156 Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim
24 Dilek Yarımadası – Menderes Deltası Aydın 1966 27.675 Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar ( Menderes Deltası 1994 yılında dâhil edilmiştir. )
25 Hatila Vadisi Millî Parkı Artvin 1994 16.988 Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim
26 Honaz Dağı Millî Parkı Denizli 1994 9.219 Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, eko turizm, eğitim
27 Kaçkar Dağları Millî Parkı Rize 1994 51.550 İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm
28 Kazdağı Millî Parkı Balıkesir 1994 21.300 Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim
29 Karagöl Sahara Millî Parkı Artvin 1994 3.766 Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik
30 Saklıkent Millî Parkı Muğla 1996 12.390 Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik
31 Truva Tarihî Millî Parkı Çanakkale 1996 13.350 Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve arkeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik
32 Marmaris Millî Parkı Muğla 1996 33.350 Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler
33 Küre Dağları Millî Parkı Kastamonu-Bartın 2000 37.000 Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim
34 Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı Kars ve Erzurum 2004 22.980 Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim
35 Ağrı Dağı Millî Parkı Iğdır – Ağrı 2004 87.380 Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir.
36 Gala Gölü Millî Parkı Edirne 2005 6.090 Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türleri, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, nesli tehlikeye düşmüş ve ya nadir türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.
37 Sultansazlığı Millî Parkı Kayseri 2006 24.529 Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa’da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu
38 İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı Kırklareli 2007 3.155 Çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim
39 Tek Tek Dağları Milli Parkı Şanlıurfa 2007 19.335 Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim
40 Yumurtalık Lagünü Milli Parkı Adana 2008 16.430 Ülkemizdeki nadir Halep Çamı yayılış alanlarından birine sahip oluşu,  Akyatan ve Ağyatan göllerinin barındırdığı kuş türleri açısından zenginliği, nesli tehlikedeki iki tür deniz kaplumbağasının ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından birisi ve nadir bir ekosistem oluşu, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikleri
41 Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Erzurum 2009 387 93 Osmanlı Rus savaşının yapıldığı Mecidiye ve Aziziye tabyalarının bulunduğu ve Rus’ların işgal ettiği ve Nene hatun önderliğinde işgalden kurtulan alan

Artı mı Eksi mi?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Paylaşan Yazarımız Coğrafya Hocam

Coğrafya hayata yön verir.
http://forum.cografyahocam.com

Yorumlar

Bir cevap yazın

Loading…

Yorum

0 yorum

11. Sınıf Turizm, Milli Parklar, Ortak Miras Alanları, Dünya’nın Yedi Harikası Testi

Peri Şimşekleri